Om barnehagen

Nedenesåsen barnehage er godkjent som heldags barnehage for barn i alderen 0-6 år. Vi har godkjent leke- og oppholdsareal på 81 kvm som betyr at vi er godkjent for 20 barn over 3 år.

Barnehagens hovedmål er at barna opplever trygghet, omsorg og lek.

Vi har også en egen førskolegruppe. Det er to førskoledager i uken der barna gjør mye forskjellig. Vi vil dra en del på turer til dyreparken og i turterrenget rundt i området ved barnehagen. Førskolebarna vil få lære litt IKT som vil omfatte lette oppgaver på data, bruke lette læringsprogrammer for barna, men det er opp til hvert enkelt barn hvor interessert de er.

Vi legger vekt på kontakt, omsorg og samspill med hvert enkelt barn i barnehagen. Vi er opptatt av at barna skal ha en trygge og god hverdag med mass frilek, uten for mye voksenstyring. (De voksne deltar i leken på barnas premisser.) Vi er en barnehage som drar mye på tur. Vi er ofte til dyreparken der det er mye å se og en stor flott lekeplass som barna storkoser seg i.

Vi har kunstutstilling 1 gang i året og da viser barna stolt frem den flotte kunsten de har jobbet med gjennom hele året. Vi er også mye ute og har et stort uteareal så barna har mye tumleplass på lekeplassen vår. Vi har egen bålplass og lager ofte mat på takka, noe som både store og små setter pris på.

I barnehagen lager vi fotopermer (scrappealbum) til alle barna. Her får foreldrene se litt av hverdagen i barnehage, samtidig som det er et godt minne for barna senere i livet.