Svømmetrening i varmtvannsbasenget på S5 bad.

Barn fra 4-6 år bader 2 timer annenhver uke. Vi har svømmetrening, slik at barna blir trygge i vannet. Det blir også god tid til lek, og moro.

Badingen er finansiert av barnehagen, og tilskudd fra Statsforvalteren. Vi ar alltid to voksne, en mann (pedagogisk leder) og en dame (styrer, eller en av personalet som er barne og ungdomsarbeider) med på bading, der en av oss har sikkerhetskurs som er tatt på Frolandia.

Vi starter i august med vanntilvenning,etterhvert øver vi oss på å flyte, svømme under vann, og etterhvert med hodet over vann.  vi leker og koser oss i varmtvannsbassenget som har heve, og senkebunnbunn. S5 bad har mange bassengleker vi kan låne å leke med.