Is kunst i barnehagen

Vinterkunst med vann som tema.